Blodstatus

Blodstatus är egentligen en samling utav test som som visar status på cellerna i blodet. Blodstatus ger indikation på en mängd olika sjukdomstillstånd som infektioner, inflammationer och blodbrist men det är inte därför vi tar provet i första hand.

Varför tar vi ett blodstatus-test?

Testosteron spelar en viktig roll vid produktionen av de röda blodkropparna. Män med testosteronbrist kan därmed ha brist på både testosteron och röda blodkroppar. När man får testosteronbehandling stiger ofta båda värdena.  Det är i regel något positivt men man vill dock inte att blodvärdet stiger för högt.  Vi tar ett blodstatus-prov för att bevaka att det ligger på en bra nivå under behandlingens gång.