Inför utredning

Symbol som föreställer ett väggur. Illustrerar att provtagning måste ske före klockan tio.

Före klockan 10

Provtagning måste ske före kl 10

Symbol som föreställer en pizzaslice. Illustrerar att man inte ska äta mat minst tio timmar före provtagning.

Ingen mat

Ät inte mat minst tio timmar före provtagning

Symbol som föreställer ett hjärta. Illustrerar att man inte ska ha sex innan provtagning.

Ingen sex

Undvik sex dygnet innan provtagning

Symbol som föreställer en hantel. Illustrerar att att man inte ska träna innan provtagning.

Ingen träning

Undvik styrketräning eller annan tung fysisk aktivitet innan provtagning.

SSymbol som föreställer ett drinkglas. Illustrerar att man inte ska dricka alkohol dygnet innan provtagning.

Ingen alkohol

Drick ingen alkohol dygnet innan provtagning