1 Step 1
Om företaget
Företagets namn
Org. Nummer
Telefonnummer
Övrigt (EJ personuppgifter eller andra känsliga uppgifter)Fyll i om du har övrig information att delge Ekenhälsan
0 /
Anställda

Ladda upp fil med information om dina anställda. 

Filen ska innehålla namn, personummer, epost och telefonummer till personalen


Filtyper som stöds: Excel, Word, Textdokument

Uppladdad fil:
Ladda upp
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder