Varför är det bra att göra en hälsokontroll?

Det finns bra skäl att göra en hälsokontroll eller hälso­undersökning. Många sjuk­domar kan upptäckas i ett tidigt skede med en mindre hälsokontroll, t.ex. diabetes, hjärt och kärlsjukdomar, KOL. Dessutom kan tidiga upptäckter av avvikande värden vara en signal att man bör ändra sin kost, motionsvanor, arbetsbelastning etc. Vanligt är att man vid en hälsokontroll finner att blodtrycket är högt och via livsstilsförändringar och/eller medicinering kan man då förebygga framtida hjärt och kärlsjukdomar. Vid större hälsokontroller kontrolleras de flesta av kroppens basala funktioner t.ex. leverfunktion, njurfunktion, hjärtverksamhet genom EKG och lungfunktion genom PEF-mätning eller spirometri.

För män kan hälsokontrollen även innehålla ett PSA-prov som kan indikera prostatacancer. Är man yngre och mår bra är det tillräckligt att göra hälsokontroll vid enstaka tillfällen för att få ett utgångsvärde att jämföra med vid framtida hälsokontroller. En hälsoundersökning kan också vara riktad för att utreda specifika symtom. Till exempel trötthet, mag/tarmproblem och smärtproblem. Vid sådana tillfällen görs hälsokontrollen i samråd med läkare för att fokusera på speciellt viktiga labratorieanalyser. Det vill säga hälsokontrollen skräddarsys för den enskilda individen. Låt gärna hälsokontroller ingå i ditt livsmönster för att på ett tidigt stadium upptäcka och kunna förebygga många av våra folksjukdomar.

Hälsokontroll A

BlodtryckHögt blodtryck ökar risk för hjärt-kärlsjukdom t.ex. kärlkramp, hjärtinfarkt, blodpropp.
BlodvärdeHb (röda blodkroppar i blodet)Vid låga värden blodbrist.
Blodsockerglukos(blodsocker)Höga värden kan indikera diabetes.
Blodfetterkolesterol, triglyceriderFörhöjt värde kan öka risk för hjärt- kärlsjukdom.
Urinprovglukos, ketoner, protein, bakterier,
EPK (röda blodkroppar), LPK (vita blodkroppar)
Viktigt test vid utredning av flera sjukdomar t.ex. infektion, diabetes, njursjukdom, njursten mm.
LungfunktionPEF-mätningBasal kontroll av lungfunktionen.
BMI (body mass index)Längd och viktMätetal på ev. över-/undervikt.
Läkarbesök vid avvikande värden
900:-

Hälsokontroll B

HjärtfunktionEKGArytmier (oregelbunden hjärtrytm), kärlkramp, hjärtsvikt mm.
LungfunktionPEF-mätningFör utredn. av lungsjukdomar t.ex. Astma och KOL.
BlodtryckHögt blodtryck ökar risk för hjärt-kärlsjukdom t.ex. kärlkramp, hjärtinfarkt, blodpropp.
BlodvärdeHb (röda blodkroppar i blodet)
Vid låga värden blodbrist.
Blodsockerglukos(blodsocker)Höga värden kan indikera diabetes.
Blodfetterkolesterol, triglyceriderFörhöjt värde kan öka risk för hjärt- kärlsjukdom.
NjurfunktionkreatininFörhöjt värde bör utredas.
Urinsyra i blodeturat (slaggprodukt)Förhöjt värde bör behandlas annars risk för ledvärk.
Leverfunktionasat, alat, bilirubin, gamma-GTFörhöjda värden kan indikera leversjukdom eller för hög alkoholkonsumtion.
Urinprovglukos, ketoner, protein, bakterier,
EPK (röda blodkroppar), LPK (vita blodkroppar)
Viktigt test vid utredning av flera sjukdomar t.ex. infektion, diabetes, njursjukdom, njursten mm.
PSA-prov/
Ämnesomsättningsprov
prostata-prov män/ämnesomsättning kvinnor (> 50 år samt vid ärftlighet)Viktigt prov vid utredning av t.ex. prostatacancer.
SänkaVid utredning av sjukdomFörhöjt värde vid t.ex. infektion.
SynkontrollVid behov
BMI (body mass index)Längd och viktMätetal på ev. över-/undervikt.
Läkarbesök vid avvikande värden
1800:-

Hälsokontroll C

HjärtfunktionEKGArytmier (oregelbunden hjärtrytm), kärlkramp, hjärtsvikt mm.
LungfunktionPEF-mätningFör utredn. av lungsjukdomar t.ex. Astma och KOL.
BlodtryckHögt blodtryck ökar risk för hjärt-kärlsjukdom t.ex. kärlkramp, hjärtinfarkt, blodpropp.
BlodvärdeHb (röda blodkroppar i blodet)
Vid låga värden blodbrist.
Blodsockerglukos(blodsocker)Höga värden kan indikera diabetes.
Blodfetterkolesterol, triglyceriderFörhöjt värde kan öka risk för hjärt- kärlsjukdom.
NjurfunktionkreatininFörhöjt värde bör utredas.
Urinsyra i blodeturat (slaggprodukt)Förhöjt värde bör behandlas annars risk för ledvärk.
Leverfunktionasat, alat, bilirubin, gamma-GTFörhöjda värden kan indikera leversjukdom eller för hög alkoholkonsumtion.
Urinprovglukos, ketoner, protein, bakterier,
EPK (röda blodkroppar), LPK (vita blodkroppar)
Viktigt test vid utredning av flera sjukdomar t.ex. infektion, diabetes, njursjukdom, njursten mm.
PSA-provprostata-prov män. Ingår för män över 50 år vid hälsokontroll BViktigt prov vid utredning av t.ex. prostatacancer.
SänkaVid utredning av sjukdomFörhöjt värde vid t.ex. infektion.
SynkontrollVid behov
BMI (body mass index)Längd och viktMätetal på ev. över-/undervikt.
Läkarbesök vid avvikande värden
TSH, fritt T4
Ämnesomsättningsprov. Ingår för kvinnor över 50 år vid Hälsokontroll BVid trötthetssymtom, viktuppgång eller viktnedgång, hjärtklappning darrighet, muskelsvaghet kan ämnesomsättningen vara påverkad
Vitamin B12Trötthet, energilöshet minnesförsämring kan bero på B12-brist
2500:-
Copyright© 2003-2016 Ekenhälsan