Föra journal på bokad patient

Visar hur man hämtar upp och för journal på en bokad patient i Clinicbuddy