Leverstatus

Leverstatus är en samling leverprover som vi tar på män som utreds för- eller står på testosteronbehandling.

Vilka leverprover ingår i leverstatus?

ASAT

Ett ASAT-prov mäter mängden aspartataminotransferas i blodet. Aspartataminotransferas är ett enzym som utsöndras av levern och i extra hög koncentration när den har blivit skadad. ASAT kontrolleras normalt sett främst för att identifiera leversjukdomar som Gulsot och Cirros men även andra skador.

ALAT

Ett ALAT-prov mäter mängden alaninaminotransferas i blodet. Även alaninaminotransferas är ett enzym som utsöndras av levern och när levern är skadad stiger värdet.

Bilirubin

Bilirubin är en avfallsprodukt som bildas när levern tar hand om gamla röda blodkroppar. Ämnet är gult till färgen och man kan faktiskt se det med blotta ögat när blåmärken i huden är på väg att försvinna. Bilirubinkoncentrationen i blodet kan vara förhöjd vid en leverskada.

Gamma GT

Gamma GT eller GGT är ett enzym. Det återfinns i levercellerna och ett förhöjt värde är en indikation på leverskada. Långvarigt alkoholmissbruk ger också leverskador som kan identifieras med GGT.

Varför tar vi ett Leverstatus-test?

Om man har en leverskada ska man inte stå på testosteronbehandling.