LH-test

Ett LH test tas alltid i samband med utredning av testosteronbrist på Ekenhälsan.

Vad visar ett LH-test

LH som står för Luteiniserande hormon produceras i hypofysen och stimulerar produktionen av testosteron. När vi utreder testosteronbrist ger ett LH-test en indikation på vad bristen kan bero på.

Högt LH

Om LH är högt och testosteronvärdet är lågt indikerar testet att man kan ha en så kallad ”primär hypogonadism”. Det betyder att testosteronbristen kan ha kommit av en skada på testiklarna där testosteron produceras, eller att testiklarna av någon anledning inte kan producera tillräckligt mycket testosteron.

Lågt LH

Om LH är lågt och testosteronvärdet är lågt så har man förmodligen en ”sekundär hypogonadism”. Det betyder att testiklarna är friska och att det istället finns för lite av det stimulerande hormonet LH, som i sin tur leder till att man inte producerar tillräckligt med testosteron.

Om LH är lågt utreder vi alltid vidare för se vilka bakomliggande faktorer som kan ha orsakat bristen.

Andra tester

Andra tester som vi tar om LH är lågt är FSH och TSH/T4.