Östradiol-test

Det kvinnliga könshormonet östrogen förekommer i olika former och den viktigaste att mäta är östradiol. Vad som kanske är mindre känt är att både kvinnor och män har östrogen.

Varför mäter Ekenhälsan östradiol?

Det manliga könshormonet testosteron omvandlas till östradiol genom en process som kallas aromatisering. När vi behandlar män med testosteronbrist så stiger testosteronnivån. Eftersom testosteron kan omvandlas till östrogen så kan även östrogennivån stiga.

Ett östradiolprov kan avslöja om östrogenet har stigit för mycket. Om det har det kan testosterondosen behöva justeras. I vissa fall kan man medicinera med aromatashämmare som sänker östrogenet igen.