Provtagning

Ska du vara fastande inför din provtagning?
Ska du ta ditt prov under någon speciell tid på dygnet?

Hör får du några svar om provtagning. Många sjukdomar går att utesluta och /eller bekräfta med hjälp av analys av blodet, urinen eller avföringen.

All provtagning sker efter ordination av läkare och ingår i ett läkarbesök. Det är ofta lämpligt att prover tas före besöket (beställs då i samband med kallelsen). Ibland framkommer behov av provtagning vid läkarbesöket. Observera att du behöver ta med pappersremiss för provtagning från sjukhus eller annan läkare utanför vårdcentralen. Välkommen!

Införs vecka 42

På laboratoriet finns två olika nummerlappssystem för att flödet ska gå så smidigt som möjligt. Det finns vanliga nummerlappar för patienter som kommer till laboratoriet för provtagning. Patienter som har ett akut läkarbesök och som ska ta blodprover för att sedan gå tillbaka till läkaren tar en akut (röd) nummerlapp för att bli omhändertagen snabbare.
Även våra Waranpatienter får röda nummerlappar i receptionen och de patienterna har också visst företräde eftersom de ibland måste komma hit och ta prover flera gånger i veckan. På detta sätt hoppas vi kunna minska väntetiderna och underlätta för våra fastande patienter.

För att få ett så rättvisande resultat som möjligt bör du inte röka eller snusa timmen före provtagningen. Dygnet före provtagningen bör du avstå från extrem fysisk aktivitet samt överdrivet födo- och alkoholintag. Före provtagningen bör du också sitta och vila i minst 15 minuter. Så kom i god tid till provtagningen.

Blodprovet tas vanligen i armvecket. Kl√§derna p√• armen b√∂r d√§rf√∂r vara l√§tta att vika upp. De flesta prover kan tas n√§r som helst under dagen men n√•gra undantag finns – l√§s n√•gra exempel under ”s√§rskild provtagning under best√§mda tider” nedan.

Ibland ska du vara fastande före provtagningen. Detta innebär att du inte får äta, dricka eller använda nikotin minst tolv timmar före provtagningen. Vatten är tillåtet. Med fasta menas att du inte heller ska ha tagit dina mediciner på morgonen, undantaget dina blodtrycksmediciner. Du får information från läkaren eller sjuksköterskan om du ska vara fastande eller inte.

Vanliga fasteprover är:

 • Diabeteskontroll t.ex sockerv√§rdet
 • Kolesterolprover (m√§ter blodfetter)

Några prover måste tas på vissa bestämda tider, eftersom nivåerna av olika ämnen i kroppen kan variera under dygnet. För att man ska kunna använda enhetliga referensramar har man satt speciella tider för provtagning.

 • N√§r du ska ta prover f√∂r sk√∂ldk√∂rteln f√•r du inte ha tagit Levaxin samma dag. Det beror p√• att vi vill ha dalv√§rdet i kroppen d√• medicinen har minst inverkan.
 • Vid j√§rmprov ska provet tas f√∂re klockan tio p√• grund av kraftig dygnsvariation. J√§rntabletter b√∂r ej tas samma dag
 • Vid Prolaktinprov b√∂r du varit uppeg√•ende i minst tre timmar. Dvs provtagningen b√∂r ske efter klockan tio. Stress f√∂re provtagningen b√∂r undvikas.
 • Kortisolprov ska tas 08:00 p√• morgonen. Du beh√∂ver meddela personalen direkt n√§r laboratoriet √∂ppnar p√• morgonen s√• att du f√•r komma in f√∂rst.

Om du ska ta med ett urinprov, ta morgonurin i ett rör som du kan köpa på apoteket eller hämta i förväg hos oss på laboratoriet. Ta provet direkt när du går upp på morgonen då du är fastande så att vi får din morgonurin. Undvik att få med de första och sista dropparna och förvara kärlet i kylskåp tills du tar med det till oss på laboratoriet.

Analysen av provtagningen kan antingen göras direkt i samband med provtagningen eller så skickas den till ett laboratorium. Laboratoriets personal lämnar inte ut dina provsvar. Vid avvikande svar kontaktar läkaren dig via brev eller telefon. Vid normala provsvar informeras du inte.

 • Det √§r vanligt att av olika anledningar vara r√§dd f√∂r hela eller vissa delar av provtagningen. Vi p√• laboratoriet g√∂r v√•rt b√§sta f√∂r att du ska f√• en s√• bra upplevelse som m√∂jligt och det √§r viktigt att du ber√§ttar f√∂r oss hur vi kan underl√§tta f√∂r dig.
 • Vi vill veta hur tidigare provtagningar har g√•tt till. Om du har svimmat f√∂rut kan det k√§nnas bra att f√• ligga ned. Oftast r√§cker det med att titta p√• n√•got annat i rummet och f√∂rs√∂ka fokusera p√• att andas l√•ngsamma djupa andetag. Ibland kan det k√§nnas tryggare att komma i s√§llskap med en god v√§n eller n√§rst√•ende.
 • Det √§r bra om du har √§tit och druckit ordentligt innan, s√•vida det inte √§r fasteprov du ska ta. I s√• fall vill vi att du √•tminstone har druckit ett par glas vatten under morgonen.
 • Vissa tider under dagen har vi h√∂gre tryck av patienter och f√∂r att f√• extra tid kan vi rekommendera att du kommer en eftermiddag.
 • OM du vet med dig att det √§r just sm√§rtan i samband med provtagning som g√∂r dig r√§dd kan du k√∂pa Emlapl√•ster p√• apoteket. Viktigt att t√§nka p√• att pl√•stren ska sitta p√• i minst en timme f√∂r att det ska g√∂ra n√•gon nytta. Fr√•n det att du har tagit av pl√•stret beh√∂ver du v√§nta i en kvart innan vi tar sj√§lva provet f√∂r att ge k√§rlen en chans att komma tillbaka (salvan i pl√•stret g√∂r att de drar ihop sig n√•got).
 • Ibland g√•r det att ta provet kapill√§rt, i fingret, men d√• det oftast kr√§vs st√∂rre m√§ngder √§n vad man kan f√• fram ur ett finger √§r det bra att f√∂rbereda sig p√• att provet kan tas ven√∂st, i armvecket, √§ven om l√§karen kanske har sagt n√•got annat.

Har du frågor kring din rädsla är du välkommen att komma till oss på laboratoriet och diskutera hur vi ska lägga upp provtagningen så att den blir så bra som möjligt för just dig.

Ett väl förberett barn har lättare att genomgå en blodprovstagning. Det är därför viktigt att berätta så gott det går för barnet vad som kommer att hända. Oftast räcker det med ett stick i fingret vid förkylningar, men vid utredning kan vi behöva ta provet från armvecket.

Barn lever i nuet och har svårt att förstå att smärta nu leder till något bra sedan. Därför kan du/ni använda Emlaplåster. Emlaplåster finns att köpa på apoteket. Viktigt att tänka på är att plåstren ska sitta på i minst en timme i förväg för att de ska göra någon nytta. Från det att du har tagit av plåstret behöver du vänta i en kvart innan vi tar själva provet för att ge kärlen en chans att komma tillbaka (salvan i plåstret gör att de drar ihop sig något). Vid en sådan provtagning känner barnet oftast ingenting.