Snabbtest för testosteronbrist

  • Svara på frågorna
  • När du skickat in går vi igenom svaren och återkopplar
  • Ingen kostnad och du förbinder dig inte till någonting
[[[["field35","contains","Ja"],["field35","contains","Ja"],["field35","contains","Ja"]],[["show_fields","field36"]],"and"],[[["field48"]],[["show_fields","field49,field51,field50"],[]],"and"]]
1 Step 1
JaKanskeNej
Har du en känsla av allmänt minskat välbefinnande
Har du upplevt en känsla av minskad energi
Har din fysiska styrka eller uthållighet avtagit
Har din sexuella förmåga/frekvens minskat
Har du svagare eller utebliven morgonerektion
Har du upplevt bristande lust/könsdrift/njutning.
Blir du lätt upprörd för småsaker eller har en känsla av irritation/aggressivitet
Har du en ökad känsla av nervositet, oro, rastlöshet eller ängslan
Har du ökat sömnbehov – känner du dig ofta trött t.ex. somnar efter middagen
Har du ökad bukfetma
Får du svåra/oväntade tillfällen av svettningar som inte är relaterade till ansträngning
Har du muskelvärk/smärtor i leder
Namn
Telefon
Kommentar (valfritt)more details
0 /
Previous
Next