FSH-test

FSH eller follikelstimulerande hormon produceras i hypofysen. Vi tar alltid FSH-test vid utredning av testosteronbrist. Likt LH (mer om LH här) ger provet en indikation på vad testosteronbristen beror på eftersom LH stimulerar produktionen av testosteron.

Lågt FSH

Om FSH är lågt kan det vara förklaringen på varför man har testosteronbrist. Ett lågt FSH visar nämligen att man producerar för lite av  det hormonet som i sin tur stimulerar produktionen av testosteron. Orsaken till att man har ett lågt FSH-värde kan vara en skada på hypofysen.