Videomöte med bokad patient

Visar hur du går in i videomöte med bokad patient i Curoflow